Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу седам типских стамбених објеката на кат. парц. бр.189/7 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу седам типских стамбених објеката на кат. парц. бр.189/7 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу седам типских стамбених објеката

на кат. парц. бр.189/7 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Молдован Жељко из Београда, ул.Бранка Радичевића бр.20. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу седам типских стамбених објеката на кат.парц.бр.189/7 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 20.04.2023.  ДО  26.04.2023.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

 Цео текст јавног позива можете погледати овде.

Увид у урбанистички пројекат можете извршити овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?