Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“, на катастарској парцели број 3390 са манипулативним површинама на катастарским парцелама 3392/1 и 3393/3, све КО Бистрица, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Општине Нова Варош, Карађорђева број 32, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“, на катастарској парцели број 3390, КО Бистрица, са манипулативним површинама на катастарским парцелама 3392/1 и 3393/3, КО Бистрица, Нова Варош, чији је носилац Дулановић Мирјана , Магистрални пут 73, Нова Варош, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Утврђују се мере и минимални услови заштите животне средине које је носилац пројекта дужан да примени

Опширније...
 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа општине Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује 

О б а в е ш т е њ е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта, Дулановић Мирјана, Нова Варош, поднела је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Монтажна база за производњу бетона, на катастарским парцелама број 3390, 3392/1 и 3393/3 КО Бистрица.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду  30.12.2022. до 09.01.2023.године, у времену 11-14 часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу доставити своја мишљења и предлоге у писаној форми на адресу: Општинска управа Нова Варош, 31320, Карађорђева број 32.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта "Изградња визиторског центра са пратећим садржајем"

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" број  18/16 и 95/18), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ""ИЗГРАДЊА ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ", на катастарској парцели број 2174 КО Комарани , Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Општине Нова Варош, Карађорђева 32,  начелник општинске управе Општине ова варош доноси

РЕШЕЊЕ

Утврђује се да за пројекат "Изградње визиторског центра са пратећим садржајем" на катастарској парцели број 2174 КО Комарани , Нова Варош, чији је носилац општине Нова Варош, Карађорђева 32, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Утврђују се мере и минимални услови заштите животне средине које је ноисилац пројекта дужан да примени

Опширније...
 


Страна 5 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?