Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа општине Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује 

О б а в е ш т е њ е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта, Дулановић Мирјана, Нова Варош, поднела је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Монтажна база за производњу бетона, на катастарским парцелама број 3390, 3392/1 и 3393/3 КО Бистрица.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду  30.12.2022. до 09.01.2023.године, у времену 11-14 часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу доставити своја мишљења и предлоге у писаној форми на адресу: Општинска управа Нова Варош, 31320, Карађорђева број 32.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта "Изградња визиторског центра са пратећим садржајем"

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" број  18/16 и 95/18), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ""ИЗГРАДЊА ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ", на катастарској парцели број 2174 КО Комарани , Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Општине Нова Варош, Карађорђева 32,  начелник општинске управе Општине ова варош доноси

РЕШЕЊЕ

Утврђује се да за пројекат "Изградње визиторског центра са пратећим садржајем" на катастарској парцели број 2174 КО Комарани , Нова Варош, чији је носилац општине Нова Варош, Карађорђева 32, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Утврђују се мере и минимални услови заштите животне средине које је ноисилац пројекта дужан да примени

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање – продужетак важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, Пластика ДОО, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о поднетом захтеву за издавање – продужетак важења дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, Пластика ДОО, Нова Варош

Предузеће ,,Пластика“ ДОО Нова Варош  је поднело Општинској управи Нова Варош Захтев за издавање – продужетак важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Локација постројења: Кат.парцела број 493/1 КО Нова Варош, у оквиру производног круга Пластика ДОО.

Активности које оператер предузима су складиштење и третман – рециклажа полиетиленске амбалаже (ПЕ), амбалаже и остатака и отпадака од полипропилена (ПП), остатака и отпадака од поликарбоната (ПК), остатака и отпадака од полиамида (ПА) и амбалаже остатака и отпадака од полиетилен терафталата (ПЕТ).

 Оператер је регистрован код АПР са матичним бројем: 07274416 и шифром претежне делатности 2222-производња амбалаже од пластике.Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у документацију и садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 10 до 14 часова у згради општине, Одељење за послове инспекције, канцеларија 311, Карађорђева 32.

 Рок за јавни увид и достављање мишљења и предлога је 04.02.2022. године.

Е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Обавештавање јавности је у складу са  чланом 69 став 2 Закона о управљању отпадом. 

 

       У Новој Вароши                                                                     Начелник Општинске управе

       20.01.2022.године.                                                                            Мирел Рољевић

                                                                                                  

 


Страна 4 од 12

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?