Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Локална самоуправа Општинска управа

Општинска управа

Општинска управа Нова Варош је оформљена према Одлуци о организацији општинске управе усвојена је на седници одржаној 21.12.2020.. године, под бројем 06-85/4/2020-02, објављена у Службеном листу општине Нова Варош 25-2020. Овом Одлуком уређују се питања организације, делокруга и начина рада Општинске управе и друга питања од значаја за њен рад.

Према овој Одлуци, у оквиру Општинске управе, као јединствене службе, образују се следеће организационе јединице:

1. Одељење за имовинско правне и послове управљања имовином,

2. Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство;

3. Одељење за послове инспекције;

4. Одељење за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације (ЛПА);

5. Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности,

6. Одељење за привреду, локални економски развој (ЛЕР) и Канцеларију за младе

7. Одељење за послове инвестиција и јавне набавке

Радом Општинске управе руководи начелник.

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу у складу са Статутом и актом о организацији Општинске управе.

Руководиоце одељења у управи распоређује начелник.

Руководиоци одељења обезбеђују ефикасно и законито обављање послова из делокруга рада одељења, правилном распореду послова, пуној запослености радника и врше друге послове које у оквирима својих надлежности наложи начелник Општинске управе.

За свој рад и рад одељења којим руководе, руководиоци су одговорни начелнику Општинске управе.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету Републике за обављање Законом поверених послова.

Начелник општинске управе Мирел Рољевић.
тел/фах: 033/62-140, 62-142
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Други детаљи везани за рад Општинске управе Нова Варош доступни су у документу Информатор о раду општинске управе Нова Варош који је сачињен у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја.
Повереник за информације од јавног значаја у Општини Нова Варош је Радина Маринковић.
 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?